2TIFF 9.0: Konwersja wsadowa do formatu TIFF z wiersza poleceń

Główna aktualizacja naszego narzędzia wiersza poleceń 2TIFF 9.0 jest dostępna na żywo! 2TIFF posiada teraz więcej funkcji do automatycznej konwersji plików do TIFF: zaktualizowany rdzeń przetwarzający, nowe czynności post-processingu, ulepszone funkcje edycji obrazów i wiele innych.

PrintVisor Open Beta Wydany

Przeglądaj statystyki pracy swoich urządzeń drukujących, z łatwością śledź wszystkie drukarki z jednego interfejsu i monitoruj drukowanie dokumentów w biurze za pomocą programu PrintVisor – jest on teraz dostępny w wersji beta.

Narzędzia wiersza polecenia fCodera i Windows PowerShell

PowerShell może wkrótce stać się najpopularniejszą domyślną powłoką, zastępując wiersz polecenia (CMD). Jednak narzędzia wiersza polecenia fCodera 2Printer, 2PDF, 2TIFF, 2JPEG są kompatybilne z obydwoma interfejsami i mogą być wywoływane z CMD lub PowerShell (i innego oprogramowania).