Narzędzia wiersza polecenia fCodera i Windows PowerShell

PowerShell może wkrótce stać się najpopularniejszą domyślną powłoką, zastępując wiersz polecenia (CMD). Jednak narzędzia wiersza polecenia fCodera 2Printer, 2PDF, 2TIFF, 2JPEG są kompatybilne z obydwoma interfejsami i mogą być wywoływane z CMD lub PowerShell (i innego oprogramowania).