Wydaliśmy dużą aktualizację dla 2TIFF w wersji 9.0! 2TIFF to wsadowy konwerter obrazów, który działa z poziomu interfejsu wiersza poleceń (CLI). To narzędzie umożliwia masową konwersję wielu dokumentów biurowych, zdjęć i rysunków. Dzięki niemu możesz skonfigurować automatyczną konwersję na serwerze lub stacji roboczej do formatu TIFF i zautomatyzować ją za pomocą skryptów.

Nowa wersja naszego oprogramowania 2TIFF ma ulepszony rdzeń przetwarzania, funkcje przetwarzania końcowego, przetwarzanie plików chronionych hasłem, więcej obsługiwanych formatów, zaktualizowaną składnię i nowe możliwości.

2TIFF 9.0: Konwertuj dokumenty do TIFF za pomocą interfejsu wiersza poleceń lub skryptu

Co nowego w 2TIFF 9.0

Nowy inteligentny system przetwarzania plików

Ulepszony rdzeń procesowy 2TIFF czyni go bardziej stabilnym i efektywnym. Pliki są teraz przetwarzane szybciej, zachowując wysoką jakość. Poza tym, istnieje nowy mechanizm przetwarzania dla plików HTML, oparty na komponencie Chromium.

Nowo obsługiwane formaty: Kompas-3D, iCalendar, Adobe InDesign, przestarzały Word i Excel

Dzięki nowo obsługiwanym formatom 2TIFF może zautomatyzować konwersję łącznie ponad 110 typów plików (około 275 rozszerzeń plików). W tej aktualizacji dodano rysunki Kompas-3D, pliki iCalendar, pliki Adobe InDesign oraz przestarzałe pliki DOC i XLS.

Kopiuj, przenoś lub usuwaj pliki po przetworzeniu

Po zakończeniu konwersji, możesz sprawić, że pliki wejściowe lub wyjściowe zostaną skopiowane, usunięte lub przeniesione do innego folderu. Funkcja ta może być zastosowana zarówno do pomyślnie przekonwertowanych, jak i błędnych plików. 

Inne ulepszenia:

  • Zaktualizowana składnia wiersza poleceń
  • Poprawiona jakość i szybsze renderowanie plików DWG i DXF
  • Ulepszony algorytm przetwarzania plików portfolio PDF
  • Struktura plików dziennika została zmieniona na strukturę XML
  • Ulepszone funkcje edycji obrazu
  • Naprawiono i ulepszono renderowanie plików XPS i OXPS

Zobacz wszystkie funkcje 2TIFF 9.0 →