Nowe aktualizacja FolderMill jest już dostępna, w nowej wersji dodaliśmy serię przydatnych właściwości. Wersja 4.2 pozwala dzielić pliki PDF na pojedyncze strony, dwie nowe funkcje – sortuj według rozmiaru papieru i konwertuj na XPS, rozmiary stron i autorotacja dla Akcji Drukowania Dokumentów, nowy Stop dla funkcji Błędu, algorytm First In, First Out (FIFO) i wiele więcej. Teams can benefit from even better performance and stability improvements.

Dziel pliki PDF, konwertuj na XPS i sortuj wg rozmiaru papieru wraz z FolderMill 4.2

Co nowego w wersji 4.2:

 • Nowa funkcja podziału wielostronicowych plików PDF na pojedyncze strony
 • Nowa funkcja sortowania plików w kolejce wg nazwy, typu, daty lub rozmiaru
 • Dodano nową funkcję - "sortuj wg rozmiaru papieru"
 • Dodano nową funkcję - "konwertuj na XPS" (dostępne na żądanie)
 • Nowe ustawienia skalowania i orientacji dla Akcji Drukowania
 • Nowy tryb restrykcji: przetwarzanie reguł zatrzymane w sytuacji wystąpienia błędu, algorytm First In, First Out, czasowa kontrola blokowanych plików
 • Poprawione dzienniki: ulepszona struktura ogólnych i szczegółowych dzienników
 • Ulepszenia w dziedzinie funkcjonowania i stabilności

Nowa funkcja podziału wielostronicowych PDF na pojedyncze strony

konwertuj na PDF i dziel pliki PDF na pojedyncze strony wraz z FolderMill

Dzięki nowej wersji FolderMill możesz dzielić PDF na pojedyncze strony. By rozpakować wszystkie strony PDFu na oddzielne pliki, stwórz nowy Hot Folder i dodaj Akcję „Konwertuj na PDF». Dostępne są trzy opcje scalania, podziału lub dodania plików PDF do innych dostępnych istniejących dokumentów:

 • Wielostronicowy plik na cały dokument
 • Utworzenie osobnego pliku dla każdej strony
 • Dodanie do istniejącego pliku PDF

Wybierz "Utwórz plik dla każdej strony", a FolderMill dokona konwersji na PDF i podzieli wszystkie dodane dokumenty na osobne strony. Ta akcja zadziała dla wszystkich suportowanych rozszerzeń plików (zobacz kolumnę "Mogą być poddane konwersji"), włączając samo PDF.

Nowa funkcja sortowania plików w kolejce przetwarzania wg Nazwy, Typu, Daty lub rozmiaru

Kontroluj kolejkę przetwarzania plików dzięki sortowaniu dokumentów w FolderMill

Dodaliśmy nową funkcję, która pozwala ustawić priorytet przetwarzanych w kolejce plików. Otwórz wiele plików zgromadzonych w folderze przychodzącym Hot Folder, możesz teraz kontrolować, które pliki zostaną przetworzone jako pierwsze. Utwórz Hot Folder i otwórz rozwijane menu "Zaawansowane" w ustawieniach Hot Folderu. Kliknij "Sortuj pliki" i wybierz spośród pięciu opcji:

Data (domyślnie) Pliki będą sortowane wg daty (algorytm First In, First Out: stare pliki będą przetwarzane jako pierwsze, najnowsze – jako ostatnie)
Nazwa Pliki będą sortowane alfabetycznie wg nazwy pliku (pliki o nazwie rozpoczynającej się literą A wybrane będą jako pierwsze, a te zaczynające się literą Z – jako ostatnie)
Rozszerzenie Pliki będą sortowane alfabetycznie wg typu pliku (rozszerzenia zaczynające się na A wybrane będą jako pierwsze, a te zaczynające się literą Z – jako ostatnie)
Rozmiar Pliki będą sortowane rosnąco wg rozmiaru: mniejsze będą przetwarzane jako pierwsze, największe – jako ostanie.
Brak sortowania Pliki będą sortowane randomowo

Uwaga: ta cecha zadziała tylko z okresem ponownego skanowania dłuższym niż 1s

By mienić okres ponownego skanowania, należy otworzyć „Zaawansowane” menu Hot Folderu, wybrać "Zaplanuj" i wybrać czasokres, n.p. 10 sekund. Wtedy, wszystkie pliki które trafią do folderu przychodzącego w ciągu 10 sekund, zostaną posortowane zgodnie z wybrana opcją "Sortuj pliki".

zmień okres ponownego skanowania dla Hot Folderu

Dodano Nową Funkcję – Filtruj wg Rozmiaru Papieru

To nowa funkcja trochę podobna do Filrowania wg nazwy pliku. Funkcja filtrowania wg Rozmiaru papieru pozwala dodać lub wykluczyć pewne dokumenty w procesie przetwarzania, zależnie od rozmiaru stron. Utwórz nowy Hot Folder i dodaj funkcję filtruj wg Rozmiaru papieru. Zobaczysz menu:

Filtruj przychodzące dokumenty według rozmiaru papieru w FolderMill

Tutaj można dopasować ustawienia filtra. Ustaw zakres rozmiaru strony, by wybrać n.p. tylko dokumenty, które mają format mniejszy niż A1 lub większy niż A4. FolderMill przetworzy lub pominie przychodzące pliki zgodnie z filtrem – wybierz pomiędzy "Przetwarzaj pliki wg rozmiaru papieru" and "Pomiń pliki wg rozmiaru papieru". Lecz to nie wszystko – możesz stworzyć kombinację dwóch filtrów wg rozmiaru strony, jeden po drugim, używając oznaczeń "więcej niż" i "mniej niż", co stworzy zakres dokumentów wg formatu papieru. Czy to nie świetne?

Dodano nową funkcję – Konwertuj na XPS (dostępne na żądanie)

Mamy nową funkcję, która pozwala konwertować przychodzące PDF i inne dokumenty na XPS, jednakże, nie jest ona jeszcze dostępna w interfejsie FolderMill. Kiedy ja dokończymy i zintegrujemy z interfejsem, konwersja na format XPS pojawi się w późniejszych wersjach FolderMill. Na chwile obecną, prosimy, napisz do nas, i dostarczymy ci dodatkową wtyczkę konwersji na XPS.

Nowa ustawienia skalowania & orientacji dla Akcji Drukowania

Opcje dopasowania do strony i rotacji strony dla drukowania plików z FolderMill

Akcja drukowania została ulepszona – dopasuj ustawienia skalowania strony i Pionowy/ Poziomy tak aby pasowały do strony lub autorotacji drukowanych dokumentów. Ta funkcja dostępna jest już bezpośrednio na interfejsie.

Skalowanie Stron

By dopasować skalowanie stron, wybierz pomiędzy:

Oryginalny rozmiar Dokument zostanie wydrukowany w oryginalnym rozmiarze (z DPI obrazu)
Dopasuj do strony Małe dokumenty zostaną odpowiednio powiększone, a zbyt duże odpowiednio pomniejszone
Najlepsze dopasowanie Małe dokumenty zostaną wydrukowane w oryginalnym rozmiarze, a zbyt duże odpowiednio pomniejszone

Pionowa/Pozioma

Pozioma lub pionowa orientacja strony w FolderMill

Wybierz opcje orientacji strony by umożliwić FolderMill automatyczną rotację* stron Twojego dokumentu pionowo lub poziomo, by pasowały do arkuszy papieru.

*Zwróć uwagę, że nie wszystkie dokumenty obsługują te funkcję.

Nowy tryb restrykcji: zasady przetwarzania są zaniechane w przypadku błędu, algorytm First In, First Out (FIFO), czasowa kontrola blokowanych plików

Dodaliśmy nowy, specjalny Tryb Restrykcji, który opcjonalnie można wyłączyć.

Zaniechanie w przypadku błędu

W tym modelu, przetwarzanie plików zostanie zatrzymane w przypadku błędu. Oznacza to, że jesli FolderMill wykryje jakiś błąd (e.g. problem z dostępem, zhakowany plik lub nieobsługiwanego formatu czy niemożliwe jest jego odczytanie, użytkownik nie ma praw administratora, plik blokowany jest przez system, eitp.) działanie Hot Folder jest zatrzymanie aż do rozwiązania problemu (pliki pozostaną w folderze przychodzącym). To przydatna opcja, ponieważ jeśli w pewnym momencie wystąpi błąd, zabezpiecza wykonywanie następujących zadań, przypisanych do Hot Folderu.

Kiedy problem jest rozwiązany, FolderMill wznawia przetwarzanie plików, rozpoczynając od tych, które pojawiają się w przychodzącym folderze jako pierwsze (zgodnie z algorytmem First In, First Out (FIFO)).

Nawiasem mówiąc, możesz ustawić FolderMill by wysyłał alerty na e-mail w przypadku błędu – zaznacz "Wyślij powiadomienie o błędzie" w menu Ustawienia.

Włącz Tryb Restrykcji w pliku inicjującym FolderMill title=

By włączyć Tryb Restrykcji, postępuj wg kroków:

 1. Otwórz Panel Kontrolny FolderMill.
 2. Otwórz plik inicjujący naciskając Ctrl+Alt+G na klawiaturze.
 3. Znajdź linijkę ErrorHandlingMode=0 i zmień jej wartość na ErrorHandlingMode=1.
 4. Znajdź linijkę FIFO=0 i zmień je wartość na FIFO=1.
 5. Kliknij "OK".

Czasowa kontrola blokowanych plików

W Trybie Restrykcyjnym możesz modyfikować czas uśpienia blokowanych plików. Kiedy plik jest przenoszony lub kopiowany z jednego folderu do drugiego, może być zablokowany przez system i uznany na niedostępny przez FolderMill. FolderMill będzie próbował uzyskać dostęp do przychodzącego pliku co 1s (domyślnie). W Trybie Restrykcyjnym możesz zmienić czasokres, n.p. na 10 sekund, jeśli z reguły przetwarzasz duże pliki.

Ulepszone dzienniki: poprawiona struktura ogólnych i szczegółowych dzienników

Zmieniliśmy także trochę działanie naszych dzienników. Struktura szczegółowego dziennika została zoptymalizowana, pokazuje teraz każda sesję pomiędzy naciśnięciem przycisków Start i Pauza. Niektóre cechy zostały także przeniesione z ogólnego do szczegółowego dziennika.

Inne ulepszenia w zakresie funkcjonowania i stabilności

Dzięki feedback’owi i prośbom od naszych klientów, naprawiliśmy wiele błędów i gruntownie przyjrzeliśmy się procesowi przetwarzania by go ulepszyć. Jeśli więc odnosisz wrażenie, że FolderMill mógłby jeszcze efektywniej rozwiązywać Twoje problemy – zawsze jesteśmy otwarci na sugestie!

Pobieranie

Darmowa wersja FolderMill jest dostępna naszej stronie pobierania. Ma pełen zakres funkcji i może być użyta do ewaluacji i testowania. Wypróbuj i poznaj korzyści jakie przyniesie Twojej firmie!

Możesz także poprosić o pełną wersję trialową FolderMill na 14 dni.

O FolderMill

FolderMill – to działające przy serwerze oprogramowanie dla sprawnego przepływu dużych dokumentów. Program monitoruje foldery i automatycznie przetwarza przychodzące dokumenty w realnym czasie. Może natychmiast wydrukować 70+ typów plików na PDF, TIFF, PNG lub JPEG. FolderMill wykonuje także inne zadania, jak zmiana nazw plików, kopiowanie plików, uruchomienie skryptu, dodanie znaku wodnego i więcej.

Darmowy update i 50% zniżki

Nowa wersja FolderMill jest dostępna za darmo dla zarejestrowanych użytkowników FolderMill 4.x, i z 50% zniżką dla tych, którzy zakupili wcześniejsze wersje FolderMill.