FolderMill to oprogramowanie automatyzujące zadania przetwarzania dokumentów. Przeznaczony jest do monitorowania folderów podręcznych (“hot folders”) i automatycznego przetwarzania przychodzących plików w oparciu o predefiniowane reguły i ustawienia. Automatyzując powtarzalne zadania, takie jak drukowanie, kopiowanie, zmiana nazwy lub konwersja, FolderMill usprawnia obieg dokumentów.

Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, zalecamy korzystanie z najnowszej wersji 5.1.

FolderMill 5.1: Ulepszenia Wydajności i Nowe Akcje: Przycinanie, Zmiana Rozmiaru, Przesyłanie do Internetu, Wstawianie Pustych Stron

Co nowego w FolderMill 5.1

5 nowych Akcji: Przytnij, Zmień Rozmiar, Prześlij do HTTP, Wstaw plik, Filtruj według koloru strony

Użytkownicy mają teraz ulepszoną funkcjonalność z możliwością przycinania i zmiany rozmiaru stron dokumentu. Dostępna jest także nowa możliwość wstawiania niestandardowego pliku lub pustej strony w dowolnym miejscu dokumentu, niezależnie od tego, czy znajduje się on na początku, na końcu czy w środku. Dodatkowo pliki wyjściowe mogą być automatycznie przesyłane na określony adres internetowy.

Zwiększone bezpieczeństwo źródła: FTP i akcja przesyłania na FTP

Dostępna jest nowa funkcja, która umożliwia użycie kluczy SSH do akcji przesyłania na FTP (Upload to FTP) lub gdy jako źródło używany jest protokół FTP. Teraz możesz połączyć się z serwerem FTP, używając nie tylko nazwy użytkownika i hasła, ale także kluczy prywatnych SSH.

Przeprojektowane menu akcji i inne ulepszenia

Wersja 5.1 wprowadza kilka ulepszeń i poprawek, w tym lepsze logowanie, nowe funkcje i rozwiązanie różnych problemów. Warto zauważyć, że przeprojektowaliśmy menu akcji w Panelu Sterowania, aby zwiększyć użyteczność.

Dowiedz się, co jeszcze nowego w FolderMill 5.1 →